Kurstillfälle

Internationell ekonomi

Det övergripande målet är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om ekonomiska teorier om världsekonomin. Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • förklara orsaker till och konsekvenser av internationell handel och ekonomisk integration (1)
  • förklara orsaker till och konsekvenser av införandet av olika typer av handelshinder som tullar eller kvantitativa restriktioner i form av kvoteringar (2)
  • förklara valutamarknadens funktionssätt, sambandet mellan räntor och växelkurser, sambandet mellan priser och växelkurser (3)
  • redogöra för den allmänna debatten kring olika aspekter av internationell ekonomi (4)
  • redogöra för vad som avgör ett lands komparativa fördelar (5)
  • redogöra för välfärdseffekter av olika typer av handelshinder (6)
  • redogöra begrepp som frihandelsområde, tullunion, betalningsbalans, bytesbalans (7)
  • redogöra för företagens olika möjligheter att hantera valutarisker i handel mot utlandet (8)
  • redogöra för hur växelkursförändringar kan tänkas påverka handeln med utlandet (9)
  • redogöra för olika internationella valutasystem (10)

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UNU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
NA1030

Ansök