Kurstillfälle

Marknadsföring och inköp på företagsmarknader

Kursen behandlar faktorer som påverkar ett företags strategiutformning vid marknadsföring respektive inköp. Marknadsföringsstrategier och olika perspektiv på marknaden behandlas med avseende på företagsmarknaden, dvs. business-to-business markets. Inköp av olika typer av varor och tjänster är ett annat moment i kursen där faktorer som påverkar företagets strategiutformning för inköp behandlas mer ingående. Kursen innefattar teoretiska bakomliggande resonemang kring modeller och strategier samt praktiska övningar och analyser. Etiska och miljömässiga konsekvenser av företags agerande diskuteras också.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UP2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Marknadsföring B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ2025

Ansök