Kurstillfälle

Human Resource Management

Kursen består av två distinkta delar varav den första är en grundlig genomgång av HR-fältets teoretiska bas utifrån tillämpningsområden såsom: rekrytering, avskedande och omplacering, personal- och organisationsutveckling, lönesättning och lönesystem, arbetsmiljö samt arbetsrätt. Ämnesområdets utgångspunkter i Industrial Relations skolan och andra teoretiska teoribildningar härleds också.

Den andra delen av kursen består av en tillämpad organisationsanalys. I den första delen av denna, undersöker studenterna typiska HR-aktiviteter på kontaktföretag/organisationer. Det utmynnar i en beskrivning av företagens-/organisationernas HR-profiler, dvs vad man typiskt lägger vikt vid inom området i praktiken. Den andra delen av organisationsanalysen handlar om att studenterna identifierar olika HR-relaterade problem i profilerna och föreslår lösningar.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UP4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ2024

Ansök