Kurstillfälle

Spanska grundläggande kurs

Kursen vänder sig till dig som saknar behörighet att söka till spanskastudier på akademisk nivå (Spanska I, tidigare A-nivå). För att bli antagen till kursen behöver du ha läst spanska steg 1 och 2 (eller motsvarande). Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

I kursen ingår läsning av spanska texter, skriftliga övningar, uttalsövningar och hörövningar av varierande slag med syftet att vidareutveckla grundläggande kunskaper i språket och därigenom förbereda den studerande för vidare högskolestudier i spanska. De studerande övar upp sin förmåga att använda spanska på ett varierat sätt i muntlig och skriftlig interaktion inom kända områden. De studerande läser, diskuterar samt producerar reflekterande skrivuppgifter kring autentiska och enkla litterära texter om bland annat samhällslivet i de spanskspråkliga länderna samt olika kulturspecifika fenomen. Fortsättningsvis övar den studerande upp sin förmåga att uppmärksamma dessa texter med hjälp av relevant presentationsteknik samt att ta ställning till dem utifrån ett självständigt perspektiv. Kursen innehåller även en genomgång och träning av spanskans grundläggande språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv samt arbete med ordförråd.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UPN
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Spanska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska steg 2) eller motsvarande kunskaper. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet). Sökanden med godkänt resultat på Spanska steg 2 beviljas dispens för Spanska steg 3
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP1048

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
10

Ansök