Kurstillfälle

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik

Den här kursen är en delkurs av Spanska I som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska strukturer och ordförråd samt en förmåga att kommunicera skriftligt på spanska.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • läsa och skriftligt kommentera innehållet i olika typer av texter, såsom tidningsartiklar, nyheter och faktatexter
  • redogöra för grunderna inom allmän grammatik
  • visa grundläggande kunskaper om grammatiska och lexikala drag i olika spansktalande områden samt använda sig av ett varierat spanskt ordförråd i sin egen textproduktion
  • argumentera för eller emot en viss ståndpunkt i skriftlig form samt genom egen textproduktion visa på god tillämpning av den spanska basgrammatiken
  • förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt visa förståelse för spanskans och svenskans strukturella skillnader
  • visa grundläggande kunskap om presentationsteknik och tillämpa den i skriftlig framställning.


Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UPQ
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).
Studieplatser:
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SP1044

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8