Kurstillfälle

Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet

Den här kursen är en delkurs av Spanska I som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.
Kursens mål är att du som student utvecklar grundläggande kunskaper om det spanska språkets fonetiska och fonologiska drag. Du kommer även få en möjlighet till att delta aktivt i olika seminarier och på så sätt bygga upp din förmåga att kommunicera muntligt på spanska.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • tillgodogöra sig och muntligt kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
  • förklara fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket samt visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavningsregler
  • visa grundläggande kunskaper om fonetiska och fonologiska drag i olika spansktalande områden
  • använda sig av ett varierat spanskt ordförråd i sin egen muntliga framställning
  • argumentera muntligt för eller emot en viss ståndpunkt samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck.
Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UPS
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).
Studieplatser:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SP1043

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6