Kurstillfälle

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU)

I kursen studeras hur det svenska skolväsendet och dess samhällsuppdrag har tillkommit och förändrats genom historien och fram till idag. Detta sker genom studier av den historiska, filosofiska och politiska utvecklingen inom utbildningsområdet, såväl generellt inom skolväsendet som specifikt för yrkesutbildningen.

I ljuset av skolans värdegrund studeras olika begrepp så som demokrati, genus, etnicitet och klass utifrån tanken om en likvärdig skola och hur de uttrycks i styrdokument på olika nivåer.

Förmågan till ett vetenskapligt förhållningssätt och ett vetenskapligt skrivande tränas genom undersökande uppgifter i skolmiljöer i Sverige och med en internationell utblick.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UPU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1087

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4