Kurstillfälle

Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle

Den här kursen är en delkurs av Spanska I som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.
I denna kurs får du möjlighet till att studera den spansktalande världens kultur och samhällsförhållanden samt relatera dessa kunskaper till ett historiskt och sociokulturellt sammanhang.
Efter genomgången kurs ska studenten bland annat kunna:
  • visa grundläggande kunskaper i den spansktalande världens geografi och samhällsförhållanden
  • redogöra för vissa betydelsefulla händelser i den spansktalande världens historia
  • redogöra för och diskutera aktuella sociopolitiska förhållanden och kulturella fenomen
  • redogöra för några sociokulturella aspekter av ett specifikt område i den spansktalande världen
  • redogöra för och diskutera frågor som rör hållbar utveckling, etnicitet och genus i den spansktalande världen
Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UPV
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).
Studieplatser:
Kurskod:
SP1042

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6

Ansök