Kurstillfälle

Spanska II: Pragmatik och språklig variation i den spansktalande världen

Den här kursen är en delkurs av Spanska II som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i spansk lingvistik, inbegripet områdena språkutveckling i ett diakroniskt perspektiv, pragmatik och dialektologi, samt en förmåga att medvetandegöra språkliga fenomen i relation till det egna lärandet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om det spanska språkets historiska utveckling mot ett modernt standardspråk
  • visa insikter om den spanskspråkiga världens olika dialektala varianter, utifrån en analys av grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader
  • visa grundläggande kunskaper om det spanska lexikonets utveckling genom kontakt med andra språk och kulturer
  • visa grundläggande kunskaper om pragmatikens centrala teoribildningar samt med hjälp av några valda teoretiska begrepp analysera kommunikativa handlingar i kortare texter eller framställningar
  • reflektera över pragmatiska drag och dialektala varianter i spanskan, samt relatera dessa till det egna lärandet.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQ5
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 hp, Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp och Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Skriftlig språkfärdighet och grammatik, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SP1041

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6