Kurstillfälle

Spanska II: 1900-talslitteratur och kultur i Spanien

Den här kursen är en delkurs av Spanska II som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.
Målet med denna kurs är att den studerande utvecklar goda kunskaper i spansk kultur och litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten bland annat kunna:
  • analysera spansk litteratur från 1900-talet både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp
  • redogöra för huvudstrukturen och språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till Spaniens språkliga varieteter och register
  • med utgångspunkt i olika litterära texter presentera och försvara sina åsikter muntligt och skriftligt på korrekt, varierad och idiomatisk spanska
  • visa en god förståelse för spanska kulturella och litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt på ett välargumenterat sätt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang


Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQ6
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska I, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP1032

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök