Kurstillfälle

Tematisk fördjupning inom ett utbildningsvetenskapligt område

Kursen behandlar hur områden inom utbildningsvetenskaplig forskning har formerats. I kursen väljer studenten ett av följande utbildningsvetenskapliga forskningsområden: 1) Svenskämnesdidaktik eller literacyforskning, 2) Matematikdidaktik, 3) Samhällsorienterade ämnens didaktik, 4) Forskning om förskolan eller 5) Forskning om pedagogiskt ledarskap. Under kursen granskas studier i det valda forskningsområdet kritiskt gällande teorier, metoder, syften och frågeställningar visavi deras resultat. Kursen behandlar vetenskaplig förankring av valt forskningsproblem eller ämne genom formulerandet av forskningsöversikt samt granskning och diskussion av studenters framlagda forskningsöversikter.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UQA
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3062

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4