Kurstillfälle

Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik

Den här kursen är en delkurs av Spanska III lingvistisk inriktning som läses innan delkursen kandidatexamensarbete (Sp2009) alternativt parallellt med denna. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Kursen introducerar de teoretiska grunderna för sociolingvistiska variationer i olika spansktalande samhällen. Vidare behandlas språkliga attityder och språklig variation i såväl flerspråkiga som enspråkiga samhällen. I kursen diskuteras språkkontakt och flerspråkighet samt kodväxling. Studenten blir även introducerad till pågående fenomen som språkdöd samt språkrevitalisering relaterade till minoritetsspråk i den spansktalande världen. Kursen innehåller dessutom en introduktion till sociopragmatikens teori och metod där det aktuella forskningsläget inom romanska språk (spanska) vad gäller pragmatiska begrepp som artighet studeras. Särskilt fokus läggs på kopplingen mellan artighet, talakter och genus i allmänhet och på nätbaserade typer av kommunikation i synnerhet. I den praktiska delen av kursen ingår uppgifter i att kritiskt granska och presentera egna och andras texttolkningar och analyser. Kursen ger således en introduktion i olika sociolingvistiska och sociopragmatiska undersökningsmetoder som med fördel kan tillämpas på det begränsade vetenskapliga arbetet som studenten ska utföra i slutet av kursen. Kursen ger även en bra grund för de studenter som ska skriva ett examensarbete i lingvistik.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQC
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska II: Grammatik och akademiskt skrivande, 7,5 hp, Spanska II: Pragmatik och språklig variation i den spansktalande världen, 7,5 hp, Spanska II: 1900-talslitteratur och kultur i Spanien, 7,5 hp och Spanska II: 1900-talslitteratur och kultur i Spanskamerika, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Grammatik och akademiskt skrivande, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP2018

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
10

Ansök