Kurstillfälle

Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen

Den här kursen är en delkurs av Spanska III litteraturvetenskaplig inriktning som läses innan delkursen kandidatexamensarbete (Sp2011) alternativt parallellt med denna.. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

I denna kurs läggs fokus på den spanska litteraturen från guldåldern till realismen. Tonvikten läggs vid litterär analys med anknyttning till sociopolitiska och kulturella förhållanden. Genom ett urval texter i olika genrer utforskas relevanta epoker i den spanska litteraturhistorien med fokus på kännetecknande estetiska drag. Dessutom studeras i anslutning till dessa texter relevant litteraturkritik och litteraturhistoria.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQF
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska II, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kurskod:
SP2013

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök