Kurstillfälle

Spanska I med didaktisk inriktning

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkurs 2. Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 hp
Delkurs 3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5 hp
Delkurs 4. Modern spanskspråkig litteratur, 6 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser spanska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.

Kursen innebär studier i spanska på heltid, med obligatoriska online seminarier på bestämda tider.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, lägst C-språk kurs B
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP1046

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
32

Ansök