Kurstillfälle

Spanska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar såväl sina kunskaper i
spanska som sina teoretiska kunskaper inom spansk språk- och litteraturvetenskap
samt förmågan att med hjälp av vetenskapliga metoder tillvarata, analysera och
systematisera relevanta forskningsresultat inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt
problemområde. Den studerande fortsätter att utveckla fördjupade kunskaper i
spanskspråkig litteratur och sin förmåga att analysera litterära texter samt att tillämpa
litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära verk. Den studerande skall
även utveckla fördjupade kunskaper i flerspråkighet och flerspråkig undervisning,
samt den kontrastiva lingvistikens roll och betydelse i språkundervisningen, i
synnerhet relaterad till undervisningen av spanska som andra språk. Den studerande
ska även kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning
med utgångspunkt i någon av spanskämnets didaktiska frågeställningar. Den
studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat
språk- eller litteraturdidaktiskt område.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SP3003

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
15

Ansök