Kurstillfälle

Spanska, Språkdidaktik I

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande språkdidaktiska kunskaper i spanska. Kursen ger en teoretisk grund till språklärande och språkundervisning och kompletterar övriga studier i spanska som föreberedelse för en framtida yrkesroll inom språkutbildning.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

· visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och deras nuvarande ställning i skola och samhälle
· visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
· visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
· diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument
· med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar visa förmåga att välja, bearbeta och presentera innehåll och arbetssätt för språkundervisningen.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.


Poäng:
6 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQN
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Spanska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, lägst C-språk kurs B
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP1016

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
9

Ansök