Kurstillfälle

Att kritiskt granska utbildningsvetenskaplig forskning

Kursen behandlar utbildningsvetenskapliga studiers relevans för pedagogiska praktiker. Under kursen granskas pedagogiska studier gällande resultat och slutsatser i relation till valda teorier och metoder samt resultats betydelse för den pedagogiska praktiken. Kursen behandlar läraren som kritisk forskningskonsument.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UQP
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3061

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4