Kurstillfälle

Makroekonomi, fortsättning

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna:

  • Beskriva varu-, penning- och arbetsmarknadens funktionssätt. (1)
  • Diskutera sparande och investeringar i en öppen ekonomi. (2)
  • Förklara och diskutera konjunkturcykeln. (3)
  • Beskriva och tillämpa IS-LM modellen. (4)
  • Förklara Philipskurvan. (5)
  • Förklara stabiliseringspolitik i form av finans- respektive penningpolitik. (6)
  • Diskutera makroekonomisk utveckling i olika länder. (7)
  • Skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar kring en makroekonomisk relevant frågeställning. (8)

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQT
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
NA1036

Ansök