Kurstillfälle

Samspel i organisationen - gruppen

Kursen behandlar gruppers förutsättningar utifrån en socialpsykologisk grund och det sociala samspelets betydelse för organisationen avseende medarbetarskap och arbetsgruppens förutsättningar.
Kursen belyser vidare medarbetarskap och komplexiteten i socialisation och social interaktion.
Under kursen ges möjlighet att analysera olika gruppdynamiska fenomen relevanta för personal- och arbetslivsområdet. Vidare möjliggörs för studenten att utveckla en fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över olika mellanmänskliga fenomen och faktorer som formar och påverkar arbetsgruppen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UR2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Människan i grupp och organisation I - individens förutsättningar, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
eller
Samspel i organisationen - individen, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA1044

Ansök