Kurstillfälle

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II

I kursen fördjupas kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder vid datainsamling samt de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som olika former av datainsamling och analys vilar på. Kvalitativa och kvantitativa data samlas in, bearbetas och analyseras. Resultatet av detta arbete presenteras muntligt och skriftligt. Linjär regression används som kvantitativ dataanalysmetod och innehållsanalys används som kvalitativ dataanalysmetod. Etiska aspekter på datainsamling och kunskapsproduktion diskuteras.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UR4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA1045

Ansök