Kurstillfälle

Arbetsmiljö-människa, strategier och processer

I kursen behandlas olika synsätt på den mänskliga resursen i arbetet. Metoder, strategier och processer tillämpas med utgångspunkt från grundläggande arbetsmiljökunskap. I kursen behandlas hur forskningen har utvecklats från att vara problemorienterad till att vara lösningsfokuserad och inriktad på positiva exempel, t ex attraktiva arbeten. Svensk och internationell forskning och perspektiv lyfts fram, liksom skillnader mellan organisationer beroende på storlek, ägarförhållanden m.m. I kursen behandlas hur strategier, processer och metoder för utveckling av de mänskliga resurserna kan genomföras. Däri behandlas begrepp som motivation, engagemang och delaktighet. Även rehabilitering behandlas utifrån lösningsfokuserat arbetssätt.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UR6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Arbetsmiljö, grunder och regler för personalarbete, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 och Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA2011

Ansök