Kurstillfälle

Personalekonomi

Kursen tar sin utgångspunkt i personalekonomins roll som en del av organisationens verksamhetsstyrning. Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att studenterna skall kunna använda kalkyler för att i företagsekonomiska termer beskriva effekter av olika åtgärder inom personalområdet. Speciellt fokus läggs på personalekonomiska analyser av rekrytering och avveckling, utbildning och kompetensutveckling, sjukfrånvaro och arbetsmiljön samt rehabilitering. Under kursen lär sig studenterna att tolka och utforma personalekonomiska rapporter. Kursen ger även studenten en övergripande kunskap om pensionssystemets uppbyggnad med avseende på allmän pension samt tjänstepensioner.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UR8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA1039

Ansök