Kurstillfälle

Strategiskt och internationellt personalarbete

Kursen utgår från generella strategiska begrepp och teoribildningar och presenterar modeller för intern och extern organisationsanalys avseende fundamentala omvärldsvillkor och kärnkompetenser. Därefter introduceras begreppet Strategisk HRM och grunderna för denna begrepps- och teorikombination utreds och analyseras. Kursen behandlar därefter teorier kring strategi- och personalarbete på internationell nivå, speciellt avseende funktioner hos internationella koncerner och de specifika förutsättningar för personalarbete som koncernstrukturen skapar. De viktigaste trenderna inom internationellt personalarbete, både teoretiskt och praktiskt berörs också samt problem och hinder - t ex olika kultur- och ledarskapstraditioner – avseende möjligheterna till organisationsutveckling i praktiken. De berörda teorierna tenteras och kursen avslutas med att en strategisk HRM-plan formuleras med ett verkligt fall som utgångspunkt.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UR9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering, 7,5 hp, grundnivå 1, Kompetensförsörjning - avveckling och förändring, 7,5 hp, grundnivå 1, Individuella lärprocesser och kompensutveckling, 7,5 hp, grundnivå 1, Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp, grundnivå 1 och Organisation - roller och intressenter, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA2007

Ansök