Kurstillfälle

Franska: Grundläggande kurs I

Kursen omfattar enkel textläsning, arbete med uttal och ordförråd, hörövningar och varierade muntliga och skriftliga övningar. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets form samt att genomföra grundläggande kontrastiv analys. Studenterna introduceras också till olika språkinlärningsteorier, vilket främjar en reflektion över inlärningsprocessen. För att summera den egna språkutvecklingen hittills, formulerar de problem de mött och hur de löste dem. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Välkommen! För mer information: kontakta Charlotte Lindgren. cld@du.se.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2URE
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
35
Kursansvarig:
Kurskod:
FR1074

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
15

Ansök