Kurstillfälle

Franska: Kultur och samhälle II

Kursen omfattar såväl en fördjupning som breddning av kunskaper och insikter i förhållande till kursen Franska : Kultur och samhälle I, samt en diskussion om begreppet ”kultur”. Under kursen analyseras muntligt och skriftligt artiklar och texter som behandlar Frankrikes historia, det franska samhället och den fransktalande världen. Studenterna reflekterar även kritiskt kring dessa texter. Kursen omfattar också studier av det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2URT
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
30 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Kultur och samhälle I, 7,5 hp och Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
FR1093

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
10