Kurstillfälle

Statistisk analys för data- och systemvetenskap

Efter kursen skall studenten kunna:
  • Sammanfatta och tolka data med hjälp av beskrivande statistik.
  • Tolka datautskrifter från linjär regression.
  • Utföra statistisk inferens.
  • Beräkna sannolikheter med hjälp av sannolikhetsfördelningar.
  • Utföra beräkningar för slumpvariabler samt för beroende och oberoende händelser.
  • Använda statistisk mjukvara inom ramen för kursens innehåll.
  • Använda terminologin inom ramen för kursens innehåll.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2USG
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
ST1029

Ansök