Kurstillfälle

Franska: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys

Delkursen omfattar avancerade studier i litteraturvetenskaplig teori och metod med utgångspunkt i franskspråkig litteratur. Den studerande analyserar franskspråkiga litterära texter kritiskt och utvecklar fördjupad förståelse för litteraturvetenskapliga teorier. Vidare förs en kritisk reflektion omkring begreppet frankofoni. Litteraturvetenskapliga teorier och metoder appliceras i författandet av en litteraturvetenskaplig analys. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.
För mer information: Mattias Aronsson (mar@du.se)

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2USM
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
FR3011

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6