Kurstillfälle

Franska: Fransk lingvistik

I kursen behandlas och analyseras något eller några områden inom fransk lingvistik utifrån olika texter, korpusar och vetenskapliga verk på franska. Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid seminarier. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.
För mer information: Charlotte Lindgren (cld@du.se)

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2USS
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
FR3012

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6

Ansök