Kurstillfälle

Franska I med didaktisk inriktning

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet, 5,5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp
Delkurs 3. Kultur och samhälle I, 5,5 hp
Delkurs 4. Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, 5,5 hp
De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser franska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.
Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (utom en fysisk träff) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Välkommen!

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2USW
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6c och Franska, steg 3, lägst C-språk kurs B
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
FR1087

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
26

Ansök