Kurstillfälle

Psykologiska behandlingsmetoder

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva grunderna för stödjande samtal
  • redogöra för grunderna i psykodynamisk terapi
  • redogöra för grunderna i kognitiv beteendeterapi
  • beskriva grunderna för familjeterapi
  • beskriva grunderna för krishantering
  • föreslå lämplig behandlingsform utifrån fall eller fallbeskrivning

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UT2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet psykologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
60
Kursansvarig:
Kurskod:
PS1018