Kurstillfälle

Identitet och interaktion. En introduktion till sociologisk socialpsykologi

Denna kurs utgör en introduktion till den sociologiska socialpsykologin. Den behandlar tre centrala socialpsykologiska traditioner: symbolisk interaktionism, socialkonstruktivism och humanistisk socialpsykologi. Viktiga begrepp som behandlas är bl.a. socialisation, identitet, social interaktion, vardagslivets socialpsykologi, diskursanalys och ägandets socialpsykologi.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UT5
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
SO1027

Ansök