Kurstillfälle

Socialpsykologi

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • visa grundläggande kunskap om olika skolbildningar och grundläggande teorier inom ämnet socialpsykologi
  • visa grundläggande kunskap om specifika socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion
  • visa grundläggande kunskap om den sociala interaktionens dynamik.

Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • på ett grundläggande sätt analysera olika sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier
  • på ett grundläggande sätt redogöra för den sociala interaktionens betydelse för identitetsskapande
  • anlägga ett kritiskt maktperspektiv på vardagslivets sociala interaktion
  • på ett grundläggande sätt muntligt och skriftligt sammanfatta socialpsykologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • reflektera över den socialpsykologiska kunskapens natur
  • relatera socialpsykologisk kunskap till egna erfarenheter.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UT7
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SO1030

Ansök