Kurstillfälle

Svensk välfärdspolitik i internationell belysning

I kursen behandlas centrala välfärdsstatspolitiska teorier, som bland annat belyser klassformationers, religionens, de politiska ideologiernas samt könsstrukturers betydelse för välfärdspolitikens utveckling och konsekvenser. Särskild uppmärksamhet ägnas svensk välfärdspolitik, vilken ofta anses skilja sig från välfärdspolitik i andra länder. Vidare behandlas moralfilosofiska frågor avseende statlig välfärdspolitik.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UT8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
SO1033

Ansök