Kurstillfälle

Tyska: Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik

Denna kurs ges på Avancerad nivå (f.d. D-nivå)

“Jag har inte läst boken men jag har sett filmen.“ Låter detta bekant? Texter står inte bara i dialog med andra texter utan de står även i en ömsesidig relation till andra medier. På den här kursen analyseras tyskspråkiga litterära verk med utgångspunkt i begreppen intertextualitet och intermedialitet. I seminarier och skriftliga arbeten diskuterar och teoretiserar vi sambandet mellan olika litterära texter samt mellan innehåll och media i olika mediala bearbetningar av litterära verk.

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på fronter. Logga in som gäst (länken finns på www.du.se/tyska) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart.
Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut varannan vecka.

Med utgångspunkt i de litteraturvetenskapliga begreppen intertextualitet och intermedialitet studeras undersökningsmaterialet komparativt som olika former av kulturproduktion och diskuteras i sitt sociokulturella, historiska och mediala sammanhang. Syftet är att medvetandegöra och teoretisera sambandet mellan olika litterära texter samt mellan innehåll och media vid kulturell kommunikation och mediala bearbetningar. På seminarierna ges utrymme för diskussion kring olika metoder för att uttrycka, parafrasera och reflektera kring intertextuella och intermediala processer.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UTW
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Tyska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TY3015

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
7

Ansök