Kurstillfälle

Tyska: Språk och nya medier

Denna kurs ges på Avancerad nivå (f.d. D-nivå)

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på fronter. Logga in som gäst (länken finns på www.du.se/tyska) och ta del av några de första uppgifterna redan före kursstart.
Inom kursen finns det träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider (via internet).

Inom kursen närmar sig studenterna utifrån olika perspektiv nätbaserad kommunikation och relaterar denna till olika forskningsriktningar inom språk och nya medier. I kursen studeras olika nätbaserade textsorter med särskild fokus på aspekten skriftlighet/muntlighet och vad det har för inverkan på interaktionen. Inom kursen behandlas språk inom flera typer av nätbaserad kommunikation, t ex diskussionsforum, SMS, chattar och bloggar, och studeras i ett kontrastivt perspektiv. Inom ramen för kursen genomför studenten en mindre empirisk studie på en egen korpus och tillämpar en relevant metod.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UTX
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Tyska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
TY3006

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6

Ansök