Kurstillfälle

Introduktion omvårdnad och etik

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha grundläggande kunskaper om sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadens utveckling, kunskapsteoretiska grund och centrala begrepp. Vidare ska studenten ha kunskap och förståelse för etik och omvårdnadens värdegrund samt olika grupprocesser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för sjuksköterskeprofessionens och omvårdnadens utveckling,
  • redogöra för omvårdnadens konsensusbegrepp - människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling - samt hur dessa begrepp beskrivs i olika teorier inom omvårdnad,
  • redogöra för grundidéer i humanistisk människosyn samt jämföra dessa med andra sätt att se på människan,
  • redogöra för omvårdnadens värdegrund, vårdetikens betydelse och reflektera kring egna värderingar i relation till omvårdnad,
  • reflektera över betydelsen av att människans värdighet och integritet upprätthålls i samband med omvårdnad och mellanmänskliga möten,
  • redogöra för grundläggande etiska begrepp och moralfilosofisk teoribildning,
  • redogöra för den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och lagstiftning samt sjuksköterskans ansvars- och kompetensområde,
  • reflektera över sjuksköterskans roll för upprätthållande av en god och säker vård,
  • förstå betydelse och användning av forskning, utvecklingsarbete och ett vetenskapligt förhållningssätt inom sjuksköterskans ansvarsområde,
  • söka information i databaser och använda referenshantering.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UU4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
VÅ1061