Kurstillfälle

Gynekologisk vård och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning

Kursen övergripande mål är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom gynekologisk vård och postpartumvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i gynekologisk vård och postpartumvård, med fokus på kvinno- och familjeperspektiv
 • självständigt vårda kvinnor och friska nyfödda barn postpartum och identifiera avvikelser från normala förlopp
 • främja anknytning och ge stöd, trygghet och råd vid amning
 • bedöma och värdera amningskomplikationer och eventuella behov av alternativa uppfödningsmetoder
 • genomföra utredning och behandling av nyfödda barn med särskilda behov
 • under handledning vårda nyfödda barn och närstående som vårdas vid neonatalavdelning
 • använda medicinsk teknik inom barnmorskans ansvars- och verksamhetsområde på ett säkert sätt
 • identifiera ohälsa och sjukdomstillstånd inom gynekologisk verksamhet samt genomföra behandlingar inom poliklinisk och gynekologisk vård
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard
 • aktivt delta i abortverksamhet och visa på självständighet i vården av kvinnor som söker och genomför abort inom sluten gynekologisk vård samt poliklinisk gynekologisk vård
 • tillämpa adekvat dokumentation, journalhantering och rapportering enligt gällande bestämmelser
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt i kommunikation med vårdtagare och medarbetare och visa på empatisk förmåga i bedömningar och tillämpning av kunskap mot bakgrund av patient och närståendes situation
 • diskutera och reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska.

Poäng:
9 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UUP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v46, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Karlstad
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SR3012

Ansök