Kurstillfälle

Funktionella ytor

Kursen omfattar kombinationen ytskikt-substrat där begrepp som vidhäftning, tjocklek, hårdhet, nötningsbeständighet och korrosion är viktiga. Val av ytbehandlingsmetod (ytomvandling, ytbeläggning) diskuteras och jämförs. Olika sätt att karakterisera egenskaper hos ytskikt undersöks. Kursen behandlar ett ytskikts lastbärande förmåga och smörjningens inverkan på friktionen. Vanliga skadeorsaker diskuteras så som nötning, ytutmattning och korrosion.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UUT
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Mikrostrukturer och materials egenskaper, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Materials mikrostrukturer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MP2036

Ansök