Kurstillfälle

Tillverkningsteknik

Kursen utgår från ett mikrostrukturperspektiv och behandlar konventionella och avancerade fogningstekniker som skruvförband, nitning, laser-, båg- och friktionssvetsning, lödning, lodmaterial och limning. Vidare diskuteras formning av tunnplåt för olika produkter genom klippning, stansning eller skärning. Olika metoder för skärande bearbetning av metaller undersöks. Dessutom diskuteras det hur arbetsmaterialets skärbarhet och förmåga till spånavskiljning påverkas av ytbeläggning och geometri hos verktygsmaterialet vid olika skärprocesser. Verktygsmaterial framställs ofta via pulverprocesser och konventionell pulvermaterialteknik (malning, kompaktering och sintring) jämförs mot additiv pulvermaterialteknik.Kursen omfattar också ett fördjupande projektarbete där innehållet i aktuella vetenskapliga publikationer inom de olika områdena undersöks och jämförs gruppvis. Sammanställningen sker i manuskriptform och diskuteras vid ett seminarietillfälle.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UUU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Materials mikrostrukturer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Mikrostrukturer och materials egenskaper, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MP2037

Ansök