Kurstillfälle

Examensarbete för kandidatexamen i Industriell ekonomi

De allmänna målen med examensarbetet är att ge kursdeltagarna möjligheter att utveckla sin förmåga att inom ämnet industriell ekonomi göra undersökningar på vetenskaplig grund och att redovisa samt kommunicera analyser och slutsatser på ett sakligt, relevant och välgrundat sätt.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

- planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt.
- formulera och avgränsa problem inom ämnet industriell ekonomi med utgångspunkt i olika perspektiv och referensramar,
- söka relevant information,
- analysera data och tolka undersökningsresultat
- följa vedertagen praxis ifråga om skriftlig redovisning och dokumentationen av en undersökning,
- kritiskt granska texter och undersökningar,


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UVQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 hp i Industriell ekonomi och- eller Industriell ekonomi och arbetsvetenskap. Av dessa poäng skall minst 7,5 hp ligga på grundnivå 2. Den totala summan högskolepoäng får inte vara mindre än 150 hp
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IE2003

Ansök