Kurstillfälle

Datautvinning

Efter avslutad kurs skall studenten ha:

  • Förståelse för såväl problem som möjligheter i hanterandet av särskilt stora mängder data där traditionella metoder praktiskt ej går att tillämpa.
  • Förmåga att använda effektiva kunskapsutforskande metoder för åtminstone en specifik databas.
  • Egen erfarenhet av att ha genomfört datautvinning med avancerade datautvinningsmetoder
  • Kunskap att göra kvantitativ och kvalitativ prognoser samt kunna förutse en framtida status av särskilt stora datamängder
  • Arbetat med relevanta verktyg för kunskapsutforskande och på ett effektivt vis kunna matcha olika verktyg mot olika tillämpningar.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UW6
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen med minst 90 hp datateknik och 15 hp matematik eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT3019

Ansök