Kurstillfälle

Rumsliga data och GIS

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för geografiska referenssystem och transformationer.
  • Känna till och tillämpa olika kartprojektioner och deras egenskaper.
  • Tillämpa kartografiska principer och färdigheter i att utforma tematiska kartor.
  • Samla in och organisera primära rumsliga data.
  • Tillämpa kvantitativa metoder för analys av rumsliga data och att kunna kartera resultatet.
  • Använda kartöverlägg vid sannolikhetskartering och marknadsanalyser.
  • Analysera konsekvenserna av rumslig aggregering av mikrodata kopplat till variabla rumsliga enheter.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UW7
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Statistiska beräkningar med R, 7,5 hp avancerad nivå
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MI3001

Ansök