Kurstillfälle

Ekonomisk geografi

Studenterna skall efter genomgången kurs:

  • Redogöra för olika faktorer som påverkar lokalisering av ekonomisk verksamhet
  • Analysera olika aktörers betydelse för ekonomiska processer
  • Kunna ställa upp och analysera företags etableringsproblem med hjälp av neoklassisk nationalekonomisk teori.
  • Med hjälp av GIS beräkna kundunderlag och marknadsomland för olika typer av ekonomiska verksamheter.
  • Empiriskt med hjälp av ekonometrisk metod kunna analysera vilka faktorer som påverkat företags lokaliserings- migrationsval.
  • Empiriskt kunna analysera vilka faktorer som påverkar snabbväxande företags tillväxt särskilt småföretag.
  • Empiriskt kunna analysera vilka faktorer som påverkar företagsbeslut om nyetablering.
  • Beräkna optimala lokaliseringar med hjälp av GIS och R
  • Utvärdera optimala lokaliseringsmönster med befintliga lokaliseringar för olika branscher.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UWA
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Ekonomi och ledarskap 7,5 hp, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Statistika beräkningar med R, 7,5 hp, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MI3002

Ansök