Kurstillfälle

Statistisk Modellering och Inferens

Efter kursen skall studenten kunna:
- analysera data i R med följande modeller: generaliserade linjära modeller, blandade modeller, generaliserade linjära modeller med slumpmässiga effekter, överlevnadsanalys samt modeller för missing data.
- granska resultaten från dessa analyser kritiskt

Studenten skall ha kunskap om
- statistisk inferens för ovanstående modeller
- modell-antaganden
- skillnaden mellan olika statistiska skolor: frekventister, bayesianer och likelihoodister

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UWB
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Examensarbete för kandidatexamen i Statistik eller motsvarande kunskaper
Registrerad på kursen Linjära och Generaliserade Linjära Modeller
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
ST3011

Ansök