Kurstillfälle

Generaliserade Linjära Modeller

Kursen behandlar teorier och tillämpningar av linjära modeller som utgångspunkt för statistisk modellering. Kursen introducerar grundläggande teorier för generaliserade linjära modeller som en naturlig förlängning av linjära modeller. Kursen omfattar också metoder för modelldiagnostik, modellvalidering och modellbygge. Det ger studenterna en erfarenhet av att lösa verkliga problem genom att analysera data med responsvariabler som kontinuerliga variabler, binära / binomiala variabler, samt ordinala och räkne-variabler. I kursen ingår också användningen av programvaran R för att analysera data med linjära och generaliserade linjära modeller.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UWD
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen samt 30 högskolepoäng i matematik och/eller statistik eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MI3003

Ansök