Kurstillfälle

Ekonometri

Det övergripande målet är att studenten tillägnar sig färdigheter att konstruera avancerade ekonometriska modeller med hjälp av ekonomisk teori, data och ekonometrisk mjukvara. Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

  • Härleda estimatorer som vanlig och viktad minsta kvadrat, moment och maximum likelihood. (1)
  • Välja mellan alternativa modellspecifikationer baserad på lämpliga statistiska tester. (2)
  • Identifiera endogenitetsproblem och möjliga lösningar. (3)
  • Förklara och tolka modeller som Logit, Probit och Tobit. (4)
  • Förklara och tolka uni- och multivariata tidsseriemodeller. (5)
  • Förklara och tolka grundläggande paneldata modeller. (6)
  • Motivera tillämpning av en särskild ekonomterisk modell. (7)
  • Estimera och tolka modeller som linjär regression, Logit, Probit, Tobit, ARMA, Fixed och Random effects paneldata modeller. (8)
  • Tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar som använder ekonometriska metoder.(9)
  • Tillämpa ekonometriska metoder samt rapportera och presentera resultaten på ett strukturerat och språkligt korrekt sätt. (10)

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UWE
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Ekonometri, introduktion 7.5 hp, Mikroekonomi (grundnivå 2)
eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
NA3011

Ansök