Kurstillfälle

Ekonomi och ledarskap

Studenterna skall efter genomgången kurs:

  • kunna ställa upp och analysera spelteoretiska problem.
  • kunna analysera principal-agent problem inom företag och organisationer, samt föreslå lösningar på dessa problem.
  • förstå skillnaden mellan ”hidden action” problem och ”hidden characteristics” problem, samt hur man kan arbeta i företag och organisationer för att lösa respektive problem.
  • förstå hur transaktionskostnader och äganderätter påverkar en effektiv allokering av resurser inom ett företag eller i det omgivande samhället.
  • förstå hur begränsad rationalitet samt bias hos beslutsfattare påverkar de beslut som fattas i organisationer.
  • visa förtrogenhet med ett antal empiriska exempel av ovanstående problem.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UWF
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Mikrodataanalys samt kursen Mikroekonomi, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
NA3009

Ansök