Kurstillfälle

Industriell ekonomi II - Redovisning

Kursen behandlar begrepp och metoder inom redovisning. Vidare behandlas periodisering, värdering av tillgångar och skulder och bokslutsdispositioner. I kursen ingår också att läsa och tolka årsredovisningar samt utföra räkenskapsanalyser där siffror hämtas från årsredovisningar. Kursen behandlar även olika finansieringsformer. Kursen ska ge studenten förmåga att praktisk kunna tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UX9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IE1070

Ansök