Kurstillfälle

Industriell ekonomi III - Verksamhetsstyrning

Kursen innehåller den externa redovisningens och ekonomi- och verksamhetsstyrningens påverkan på resursfördelning, kostnadsfördelning, prestationsmätning och kostnadskontroll. Kursen fokuserar på industriella organisationer. Vidare behandlar kursen grundläggande den interna redovisningens möjligheter.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UXA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 hp inom högskoleingenjörsprogram
samt
Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IE2007

Ansök