Kurstillfälle

Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv

I denna kurs behandlas svenska språket som ett andraspråk ur ett tvärspråkligt perspektiv. Frågor relaterade till språktypologi behandlas, så som teorier om markering och språkliga universalier. Olika företeelser i svenska konstrasteras mot språk från olika språkfamiljer, där särskilt sådana språk som ofta är representerade bland andraspråkstalare av svenska lyfts fram. Dessa relateras till inlärares utveckling av svenska som ett andraspråk. Olika språkliga aspekter belyses, såväl fonologiska, morfologiska, syntaktiska, semantiska, pragmatiska, som diskursiva. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre kontrastiv analys av svenska i relation till ett annat språk.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UXF
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svenska som andraspråk 90 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS3004

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1

Ansök